ติดต่อ

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (TPTI-ADMIN) 

จิตรลดา ทองสุข
อีเมล : Jitladat@gmail.com
โทร : 02 024 9894
โทรสาร : 02 024 9892 , 02 024 9895

ศูนย์ฝึกอบรมสงขลา

สุทธิดา โมลิโต
สุริยาวุฒิ ไทรโสดา
อีเมล : tpti.skl@gmail.com
โทร : 074 260 736 , 08 6964 0878
โทรสาร : 074 260 736

ศูนย์ฝึกอบรมแหลมฉบัง

อรสา แบ่งส่วน
อีเมล : ann2903orasa@gmail.com
โทร : 08-1884-4743 , 03 306 6158-9 , คุณอรสา 03 304 7077
โทรสาร : 03-304-7077
ติดต่อจองหลักสูตร: https://mogit.org/offices/
สายด่วน : MOGIT (08 9832 0799)

ศูนย์ฝึกอบรมบางปู

สมฤดี นาครินทร์
อีเมล : somruedee@tpti.org
โทร : 02 701 2279 , 08 1579 5699
โทรสาร : 02 701 2280

ศูนย์ฝึกอบรมลานกระบือ

สุดารัตน์ ทองรักษ์
อีเมล : sudarat@tpti.org
โทร / โทรสาร: 055 741 915

การเงินและบัญชี

บุปผา แซ่ว่อง
อีเมล : bupha@tpti.org
โทร : 02 024 9896
โทรสาร : 0 2024 9895
ฐิติมา วีระวงศ์
อีเมล : thitima@tpti.org
โทร : 02 024 9897
โทรสาร : 0 2024 9895
รุจิรา วงค์กล
Email : ajaree.jee.tpti@gmail.com
โทร : 0 2024 9897
โทรสาร : 0 2024 9895

ติดต่อ สถาบันฯ

ชื่อ(จำเป็นต้องใส่)

อีเมล(จำเป็นต้องใส่)

หัวข้อ

ข้อความ