สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-024-9894

โทรสาร: 02-024-9895


ศูนย์ฝึกอบรมสงขลา

201 หมู่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280

โทร: 0-7426-0736 / 08 6964 0878

โทรสาร: 0-7426-0736

ศูนย์ฝึกอบรมแหลมฉบัง

98 หมู่ 11 ถนนดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร: 080-1884-4743 , 03-306-6158-9 , คุณอรสา 03-304-7077

โทรสาร: 0-3304-7077

 

ศูนย์ฝึกอบรมบางปู

919/9 หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร: 0-2701-2279 / 08 1579 5699

โทรสาร: 0-2701-2280

ศูนย์ฝึกอบรมลานกระบือ
77 หมู่ 8 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทร: 0-5574-1915
โทรสาร: 0-5574-1915