การให้ความร่วมมือกับภาคราชการและความช่วยเหลือต่อสังคม

 
 

• อบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ /กรมการพลังงานทหาร / สถาบันการศึกษาต่างๆ
• โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
• โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ “ลดโลกร้อนถวายพ่อ”  น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
• โครงการปะการังสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
• หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม
• โครงการ Petroleum Summer School
• โครงการท่องโลกปิโตรเลียม
• โครงการค่ายเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
• โครงการค่ายเยาวชน 3 จังหวัดรอบอ่าวไทย
OIL FORCE CLUB.