หลักสูตรความปลอดภัย และการหนีภัยจากและการปฏิบัติงานหลักในงานเฮลิคอปเตอร์

Home > Other E& P Support > หลักสูตรความปลอดภัย และการหนีภัยจากและการปฏิบัติงานหลักในงานเฮลิคอปเตอร์

เวลาเรียน 2 วัน
จำนวนนักเรียน Class Size 6 / 16 คน
ราคา 7,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมบางปู
ประกาศนียบัตร ออกโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (TPTI) และบริษัท เอ็น อาร์ วาย เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดการฝึกอบรม

ภาคทฤษฏี

ความรู้พื้นฐานในการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์

เหตุฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์

 • ภาวะผิดปกติของเฮลิคอปเตอร์ (น้ำมันรั่ว)
 • เกิดเหตุไฟไหม้และการแจ้งเหตุแก่ลูกเรือ
 • ทำความเข้าใจกับระเบียบปฏิบัติทั่วไปลูกเรือ
 • เข็มขัดนิรภัย และเสื้อชูชีพ
 • ระบบ และข้อต่อการดึงรั้งของเข็มขัดนิรภัย
 • เส้นทางการหลบหนีออกจากเฮลิคอปเตอร์
 • อุปกรณ์ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การเอาชีวิตรอดกรณีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินรวมถึงการยังชีพ

 • การเอาชีวิตรอดกรณ๊ลงจอดฉุกเฉินบริเวณแนวป่า
 • การเอาชีวิตรอดกรณ๊ลงจอดฉุกเฉินบริเวณเขื่อน / แหล่งน้ำ
 • การเอาชีวิตรอดกรณีจอดฉุกเฉินบริเวณทุ่งนา

ภาคปฏิบัติ

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉิน

 • หลักการปฏมพยาบาลเบื้องต้น
 • การปฐมพยาบาลโดยระบบ CPR
 • การทำแผล และการห้ามเลือด
 • การปฐมพยาบาลในกรณ๊เป็นลมที่เกิดจากอากาศร้อน และลมบ้าหมู
 • การปฐมพยาบาลกรณีถูกแมลง หรือสัตว์มีพิษ กัด ต่อย
 • หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณ๊ไม่มี เปลหาม / มีเปลหาม

การหนีออกจากเฮลิคอปเตอร์

 • การออกจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อลงจอดภาคพื้นดินเมื่อลงจอดฉุกเฉิน
 • การลงจอดฉุกเฉินเหนือน้ำ และออกมายังแพชูชีพ
 • การลงจอดฉุกเฉินในน้ำ หนีออกทางหน้าต่าง
 • การลงจอดฉุกเฉินในน้ำ ลำตัวหมุนใต้น้ำ

***หลักสูตรดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ สถานที่ใช้งาน และความต้องการของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

Catalog : Other E& P Support.