เลขที่พาสปอร์ต/เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :       เลขที่บัตรสมาร์ทการ์ด :